NOWY PODRĘCZNIK FOTOGRAFII
Hedgecoe John


BESTSELLER
Opis:
Poradnik zawiera wyczerpujące informacje na temat sprzętu, technik fotograficznych, kompozycji obrazu. Ponad 1000 doskonałych ilustracji, ukazujących, jak lepiej fotografować.


Ikony w Polsce
Michał Janocha


BESTSELLER
Opis:
Album przedstawia kilkaset ikon ze zbiorów polskich muzeów i kilku kolekcji prywatnych, ale także obrazy przechowywane w świątyniach prawosławnych, unickich i rzymskokatolickich...

BUDOWNICTWO OGÓLNE Tom 2. Fizyka budowli
Praca zb. pod kier. prof.dr.hab.inż. Piotra Klemma


BESTSELLER
Opis:
Książka stanowi drugą część 5-tomowej publikacji. Zawarte w niej wiadomości obejmują podstawy fizyki materiałów budowlanych, zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych, mikroklimat wnętrz, termoizolację budynków, ogrzewanie, wentylację i klimatyzację, światło w pomieszczeniach, akustykę budowlaną...


BUDOWNICTWO OGÓLNE T. 1 Materiały i wyroby budowlane
Praca zb.pod kier.prof.dr.hab.inż.B. Stefańczyka


BESTSELLER
Opis:
Książka stanowi pierwszą część nowego 5-tomowego wydania monografii pt. BUDOWNICTWO OGÓLNE, w którym uwzględniono zmiany, jakie w ostatnich latach dokonały się w budownictwie. Tom pierwszy zawiera wiadomości na temat materiałów i wyrobów budowlanych, ich właściwości i zastosowania...

NOWY PORADNIK MAJSTRA BUDOWLANEGO
Praca zbiorowa pod red. Janusza Panasa


BESTSELLER
Opis:
W nowej edycji poradnika podano aktualną wiedzę techniczną niezbędą majstrom budowlanym. Uwzględniono najnowsze uregulowania prawne i normalizacyjne związane m.in. z dostosowywaniem budownictwa do wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej...


SZTUKA ŚWIATA Tomy 11-16BESTSELLER
Opis:
Wiele lat temu Wydawnictwo Arkady opublikowało Sztukę świata. Powodzenie tej edycji spowodowało, że „Arkady” zdecydowały się kontynuować ją poprzez kolejne publikacje. W pierwszej kolejności wydano tom suplementowy (11), zawierający tematy pominięte w pierwotnej koncepcji, których znaczenie zarysowało się później. Następnie ukazał się dwutomowy Leksykon (tomy 12 i 13), stanowiący rodzaj „klucza” do wcześniej wydanych tomów, ułatwiającego odbiór zawartych w nich materiałów. Obecnie uwagę Wydawnictwa skupia Atlas zabytków świata (tomy 14, 15 i 16), omawiający najważniejsze dzieła sztuki monumentalnej Afryki, Ameryki Azji i Europy. W dalszej kolejności ukaże się dwutomowy Słownik terminologiczny sztuk pięknych (tom 17 i 18) zamykający edycję. Oczywiście, w zależności od zainteresowań i propozycji naszych Czytelników, będziemy przygotowywali dalsze tomy...

ZŁOTY KODEKS GNIEŹNIEŃSKI
CODEX AUREUS GNESNENSIS


BESTSELLER
Opis:
Faksymile XI-wiecznego ewangeliarza, jednego z najcenniejszych zabytków piśmiennictwa europejskiego, ze wstępem autorstwa wybitnych mediewistów - prof. Tadeusza Dobrzenieckiego i Aleksandra Gieysztora...


1 [2]