Sztuka nowoczesna. Od Moneta do Picass.
Rosalind Ormiston
Tłumaczenie: Dorota Skalska-Stefańska
Ilość stron: 192 s.
Ilość ilustracji: 356
Format: 26.0 x 26.0 cm
ISBN: 978-83-213-5021-9
Cena: 79 zł zł

NOWOŚĆ

Opis:

W połowie XIX w. nastąpiły doniosłe zmiany w sztuce. Reakcje twórców na dotychczasowe jej formy oraz dopiero co nakreślone perspektywy nawarstwiały się i doprowadziły do powstania nowych kierunków, czemu towarzyszył również ogromny postęp w muzyce, literaturze i nauce. Także zmiany wprowadzone w tradycyjnych technikach miały wpływ na malarstwo, odsuwając klasyczne idee w głęboki cień. Artyści niestrudzenie poszukiwali „nowego”. Zapierająca dech w piersiach, plastyczna podróż, jaką jest ta książka, pozwala poznać liczne inspiracje i wzorce, dzięki którym powstały przełomowe nurty w sztuce.

Potężna, często kontrowersyjna, radykalna natura sztuki nowoczesnej intryguje i fascynuje. Schyłek burżuazji, coraz donośniejszy głos klasy pracującej, pierwsza wojna światowa i inne wydarzenia o skali międzynarodowej nadały nowy impuls twórczości. Książka skupia się na przejściu od wczesnych eksperymentów ze światłem, kolorem i treścią obrazu do śmiałej sztuki abstrakcyjnej, która spopularyzowała się w pierwszej połowie XX w.

Omówione przez autorkę poszukiwania początków sztuki współczesnej uwzględniają takie style, jak impresjonizm, ekspresjonizm, fowizm, suprematyzm, dadaizm i inne; prezentowane są żywe, przedstawiające morze płótna Turnera, prace Cézanne’a, wczesna kubistyczna twórczość Braque’a i Picassa.

Era zmian, niezliczone eksperymenty sztuki nowoczesnej zostały efektownie uchwycone w tej pięknie ilustrowanej publikacji. Różnorodne ścieżki, jakie artyści obrali, aby dać wyraz blaskom nowoczesnego życia, były niekiedy sensacyjne, a ich ogromne bogactwo do dzisiaj wywiera głębokie wrażenie.

Ormiston Ormiston

Rosalind Ormiston (autorka) jest badaczką, wykładowczynią i pisarką, zajmującą się historią sztuki, wzornictwa i architektury. Wśród jej niedawnych publikacji są takie tytuły, jak: J.M.W. Turner: Masterpieces of Art; Vincent van Gogh: A Life in Art and Letters; 50 Art Movements You Should Know; Art déco: złoty wiek sztuk graficznych (przeł. E. Gorządek, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2011); Edward Hopper: Masterpieces of Art.

prof. Fran Lloyd

Profesor Fran Lloyd (autorka przedmowy) jest profesorem historii sztuki, dyrektorką Centrum Badań Kultury Wizualnej i Materialnej oraz prodziekanem ds. badań i przedsiębiorczości na Wydziale Sztuki, Wzornictwa i Architektury Uniwersytetu Kingston. Dyplom magisterski uzyskała za pracę dotyczącą Kazimierza Malewicza i powstania suprematyzmu. Była laureatką stypendium British Academy Scholarship, które umożliwiło jej studiowanie w moskiewskim Instytucie Historii Sztuki. Od ponad 15 lat współpracuje przy licznych, międzynarodowych, interdyscyplinarnych kreatywnych projektach dla galerii i muzeów. Ponadto pisze recenzje wydawnicze dla Yale University Press i Uniwersytetu Floryda.


Recenzja

    powrót