Fotografowanie polskiej przyrody
Grzegorz Bobrowicz
Tłumaczenie:
Ilość stron: 368 s.
Ilość ilustracji: 648
Format: 14.5 x 20.5 cm
ISBN: 978-83-213-4977-0
Cena: 59 zł zł


Opis:

Poradnik FOTOGRAFOWANIE POLSKIEJ PRZYRODY adresowany jest do każdego, kto ceni przyrodę i lubi fotografię, niezależnie od poziomu wiedzy przyrodniczej i doświadczenia fotograficznego. Jego celem jest przedstawienie najbardziej interesujących i mających największy potencjał fotograficzny fenomenów polskiej przyrody: obiektów astronomicznych – zjawisk atmosferycznych, pojawów (stanów) krajobrazu, obiektów przyrody nie ożywionej, siedlisk przyrodniczych – oraz gatunków roślin, grzybów i zwierząt w ich najciekawszych fazach życia.

GRZEGORZ BOBROWICZ – Dolnoślązak, fotografią przyrodniczą zajmuje się od po nad trzydziestu lat. Wydał kilkanaście książek o przyrodzie Polski, m.in.: Polską dziką przyrodę, Cuda przyrody, Fenomeny przyrody, Tajniki naszych lasów.

Ukończył Wydział Leśny na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W swoim dorobku ma ponad sto opracowań naukowych, w tym dokumentacje trzech rezerwatów przyrody, a także kilkaset artykułów naukowych i popularno-naukowych. Obecnie pracuje nad Słownikiem polskiego języka przyrodniczego.

Jest autorem wielu wystaw fotograficznych w kraju i zagranicą. Wykłada fotografię krajobrazową i przyrodniczą w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Prowadzi warsztaty fotograficzne. Jest także reżyserem i autorem zdjęć do filmów przyrodniczych, m.in.: Bieliki, Żurawie, Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy, Lasy Doliny Baryczy.


Recenzja

    powrót