NagrodyPióro Fredry 2007
Od Wrocławskich Promocji Dobrych Książek

Opis:

„Pióro Fredry 2007” - Nagroda Główna Wrocławskich Promocji Dobrych Książek przyznana Wydawnictwu Arkady za album "W kręgu arcydzieł. Zbiory sztuki w Polsce" pod red. Anny Lewickiej- Morawskiej.

Nagrodę przyznano „za nowatorską prezentację zbiorów muzealnictwa polskiego; ujawniającą po raz pierwszy tak obszernie i wszechstronnie to, co posiadamy; za wzorową typografię; świetną oprawę i druk tomu; z równoczesnym podkreśleniem, że książka powstała od początku do końca w Polsce, spełniając najwyższe standardy światowe określające wartość tego typu publikacji”.

Równocześnie jury wyraża nadzieję, że Wydawca zechce przygotować także wersje obcojęzyczne dzieła, co niewątpliwie dobrze promowałoby Polskę na arenie międzynarodowej.

Przewodniczący Jury

Marcin Hamałko

Najpiękniejsze stoisko
Od Ars Polona

Opis:

Nagroda dla Wydawnictwa Arkady za najpiękniejsze stoisko XVIII Krajowych Targów Książki w Warszawie przyznana przez Ars Polonę, organizatora imprezy. 

Medal PTWK
Od PTWK

Opis:

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek nagrodziło Arkady w 50-lecie działalności  wydawniczej  Medalem Pamiątkowym PTWK.

    powrót

1 2 3 [4] 5