NagrodyPrestiżowe Godło TERAZ POLSKA dla Arkad
Od TERAZ POLSKA

Opis:

Wydawnictwo Arkady zostało laureatem XVII edycji Konkursu na Najlepsze Produkty i Usługi TERAZ POLSKA. Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego nagrodziła najwyższą jakość merytoryczną i edytorską książek Arkad.
21 maja na uroczystej Gali w Teatrze Wielkim statuetkę TERAZ POLSKA w imieniu wydawnictwa odebrała Pani Prezes Zarządu Janina Krysiak.

Nagroda Ministra Budownictwa
Od Ministra Budownictwa

Opis:

Już od 41 lat Minister Budownictwa przyznaje nagrody i wyróżnienia za prace naukowe i publikacje książkowe, a także nagrody specjalne.
W roku 2006 nagrodę specjalną otrzymały ARKADY za promocję książki technicznej oraz bogaty dorobek wydawniczy w dziedzinie budownictwa, architektury i inżynierii środowiska.
Dyplom i okazały puchar zostały wręczone przedstawicielom Wydawnictwa podczas uroczystości zorganizowanej 14 maja 2007 roku w gmachu NOT w Warszawie.
Wydarzenie to uświetniło obchody Jubileuszu 50-lecia ARKAD.

 

    powrót

1 2 3 4 [5]