NagrodyMazowiecka Firma Roku 2008
Od Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Europę 2000 Consulting Sp. z o.o.

Opis:

Mazowiecka Firma Roku 2008
29 listopada 2008 roku Wydawnictwo Arkady Sp. z o.o. w  VI edycji konkursu „Mazowiecka Firma Roku”, organizowanym przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Europę 2000 Consulting Sp. z o.o.,  otrzymało brązową statuetkę Mazowieckiej Firmy Roku 2008 w kategorii: Działalność Wydawnicza, Poligraficzna i Reklamowa. Arkady były jedynym wydawnictwem nagrodzonym w tej edycji.
Konkurs pod honorowym patronatem Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego,  jest adresowany do wszystkich przedsiębiorstw działających na terenie Warszawy i Mazowsza. W tym roku  nominowano  ponad 70 przedsiębiorstw. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek odbyło się w warszawskim Hotelu Gromada podczas Wielkiej Gali Mazowsza „Samorząd i Przedsiębiorczość”. 

Pióro Fredry 2008
Od Wrocławskie Promocje Dobrych Książek

Opis:

Pióro Fredry 2008

Na XVII Wrocławskich Promocjach Dobrych Książek główna nagroda – Pióro Fredry - ponownie przypadła Wydawnictwu Arkady. Za Książkę Roku 2008 jury pod przewodnictwem Jana Stolarczyka uznało publikację ks. profesora Michała Janochy „Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności”.
W uzasadnieniu napisano: „za monografię ważnego, acz nieoczywistego obszaru sztuki w Polsce w wysmakowanym stylistycznie opracowaniu graficznym”.
Album przedstawia ponad 300 ikon przechowywanych w świątyniach prawosławnych, unickich i rzymskokatolickich lub znajdujących się w zbiorach polskich muzeów i kilku kolekcji prywatnych. Autor książki, ceniony historyk sztuki i znawca ikon, pokazał dzieła zarówno od wieków otoczone kultem,  jak i te nieco zapomniane, niekiedy reprodukowane po raz pierwszy. Omówił najważniejsze tematy ikonograficzne oraz fundament teologiczny malarstwa ikonowego i jego historyczny i geograficzny rozwój.
Książkę zaprojektował prof. Maciej Buszewicz, którego album „W kręgu arcydzieł. Zbiory sztuki w Polsce” (jednym z współautorów był właśnie ks. prof. Michał Janocha) otrzymał Pióro Fredry w roku 2007.

Certyfikat Dobroczynności
Od Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka

Opis:

Towarzystwo Ochony Praw i Godności Dziecka WYSPA przyznaje Certyfikat Doborczynności dla Wydawnictw ARKADY Sp. z o.o. za pomoc w roku 2007 chorzowskiej "Wyspie w wypełnianiu Jej misji ...niesienia pomocy dzieciom pokrzywdzonym przez los".

Certyfikat podpisali Prezydent Miasta Chorzowa mgr inż. Marek Kopel oraz Prezes TOPiGD "Wyspa" mgr Stefan Sierotnik.

 

    powrót

[1] 2 3 4