Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o.
ul. Dobra 28
00-344 Warszawa

NIP 526-00-06-344
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy pod nr 0000031335
kapitał zakładowy 93.600,00 zł


E-MAIL: info@arkady.eu

PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR WYDAWNICTWA
Janina Krysiak
tel.  22 826-93-16, 22 444-86-54

SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU
Agata Kępczyńska
tel.  22 635-83-44, 22 444-86-50
fax. 22 827-41-94

REDAKTOR NACZELNY
Elżbieta Leszczyńska
tel.  22 444-86-52

SEKRETARZ REDAKCJI
Barbara Legut
E-MAIL: redakcja@arkady.eu
tel.  22 444-86-60

ZASTĘPCA DYREKTORA ds.PRODUKCJI
Wiesław Pyszka
E-MAIL: wieslaw@arkady.eu
tel.  22 444-86-53

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. HANDLU I SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ
DZIAŁ PUBLIC RELATIONS
Tadeusz Deptuła
E-MAIL: tadeusz@arkady.eu
tel.  22 444-86-71
fax. 22 826-04-35

DZIAŁ HANDLOWY
Kinga Szostak
E-MAIL: kinga@arkady.eu
tel.  22 444-86-70
fax. 22 826-04-35

KSIĘGARNIA FIRMOWA
tel.  22 444-86-61

KSIĘGARNIA INTERNETOWA
GŁÓWNEGO DYSTRYBUTORA
WYDAWNICTWA ARKADY

FIRMY Dobra28 Sp. z o.o.

www.arkady.com.pl

GŁÓWNEGO DYSTRYBUTORA
WYDAWNICTWA ARKADY

FIRMY Dobra28 Sp. z o.o.

www.arkady.com.pl


www.arkady.com.pl