Od Jerozolimy do Santiago de Compostela. Podróże do najsłynniejszych sanktuariów chrześcijaństwa
Pietro Tarallo
Tłumaczenie: Ewa Maciszewska
Ilość stron: 288 s.
Ilość ilustracji: 320 il. kolor.
Format: 26 x 36 cm
ISBN: 978-83-213-4681-6
Cena: 99,00 zł


Opis:

Oddawanie czci Bogu w świętych miejscach to jedna z najstarszych form wyrażania wiary chrześcijańskiej. Od Azji do Ameryki, od Afryki do Europy, na kartach tej książki przemierzysz cały świat, odwiedzając najsłynniejsze sanktuaria  chrześcijaństwa, gdzie to co święte łączy się z głęboką tradycją religijną.

Najświętsza Maria Panna, dzieciątko Jezus, święci i męczennicy czczeni są przez Ormian, Koptów, katolików, wyznawców prawosławia w miejscach słynących cudami, gdzie rytuały odprawiane są w mistycznej harmonii z dziełami sztuki stworzonymi na chwałę Boga.


Recenzja

    powrót