Katalog

ZŁOTY KODEKS GNIEŹNIEŃSKI
CODEX AUREUS GNESNENSIS


BESTSELLER
Opis:
Faksymile XI-wiecznego ewangeliarza, jednego z najcenniejszych zabytków piśmiennictwa europejskiego, ze wstępem autorstwa wybitnych mediewistów - prof. Tadeusza Dobrzenieckiego i Aleksandra Gieysztora...


REMBRANDT
D. M. Field


Opis:
Bogato ilustrowana monografia poświęcona twórczości Rembrandta, holenderskiego malarza i rytownika, uznanego za jednego z największych artystów w dziejach sztuki...

SZTUKA ŚWIATA Tomy 11-16BESTSELLER
Opis:
Wiele lat temu Wydawnictwo Arkady opublikowało Sztukę świata. Powodzenie tej edycji spowodowało, że „Arkady” zdecydowały się kontynuować ją poprzez kolejne publikacje. W pierwszej kolejności wydano tom suplementowy (11), zawierający tematy pominięte w pierwotnej koncepcji, których znaczenie zarysowało się później. Następnie ukazał się dwutomowy Leksykon (tomy 12 i 13), stanowiący rodzaj „klucza” do wcześniej wydanych tomów, ułatwiającego odbiór zawartych w nich materiałów. Obecnie uwagę Wydawnictwa skupia Atlas zabytków świata (tomy 14, 15 i 16), omawiający najważniejsze dzieła sztuki monumentalnej Afryki, Ameryki Azji i Europy. W dalszej kolejności ukaże się dwutomowy Słownik terminologiczny sztuk pięknych (tom 17 i 18) zamykający edycję. Oczywiście, w zależności od zainteresowań i propozycji naszych Czytelników, będziemy przygotowywali dalsze tomy...


HISTORIA OGRODÓW
Hobhouse Penelope


Opis:
Autorka, światowej sławy znawczyni dziejów ogrodnictwa, omawia kulturowe i historyczne wpływy, które ukształtowały dzisiejsze ogrody...

HISTORIA WNĘTRZ
Pile John


Opis:
To nowe, poprawione i rozszerzone wydanie popularnej Historii wnętrz. Omówiono nim ponad 6 000 dziejów kształtowania przestrzeni mieszkalnej oraz wnętrz budynków użyteczności publicznej: od jaskiń, aż po "laboratoryjne", ultranowoczesne wnętrza drapaczy chmur.


DREWNO I ARCHITEKTURA. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce
Grażyna Ruszczyk, Agnieszka i Włodek Bilińscy


Opis:
Książka przedstawia bogactwo budownictwa drewnianego w Polsce i zmiany zachodzące w nim na przestrzeni wieków. Ukazuje różnorodność kształtów, piękno detalu i harmonię...

1 2 3 [4]