Heraldyka i weksylologia
Alfred Znamierowski
Tłumaczenie:
Ilość stron: 512 s.
Ilość ilustracji: 3000
Format: 22.5 x 30.5 cm
ISBN: 978-83-213-4972-5
Cena: 129 zł zł

NOWOŚĆ

Opis:

Czytelnik znajdzie tu w encyklopedycznym skrócie wyjaśnienia wszystkich pojęć, używanych w obu naukach pomocniczych historii wymienionych w tytule. Biorąc pod uwagę zakres prezentowanej tematyki i bogactwa materiału ilustracyjnego jest to dzieło bez precedensu w światowym edytorstwie. Obejmuje ponad 1600 haseł i blisko 3000 ilustracji, przedstawiających ponad 2600 herbów i 1200 weksyliów, a także setki figur heraldycznych, symboli graficznych, pieczęci, monet, orderów, odznak, oznak, obrazów, rzeźb, map i innych zabytków.

Alfred Znamierowski

Autor jest czołowym polskim heraldykiem i weksy­lologiem. Nagrodzony przez FIAV tytułem Fellow of the Federation i Vexillonem – najwyższą nagrodą za wybitny wkład w rozwój weksylologii. Heraldyką i weksylologią zajmuje się od ponad 60 lat i już od 1960 r. publikował w prasie polskiej notki i artykuły o flagach z własnymi ilustracjami. Tysiące ilustra­cji wykonał dla kilkunastu encyklopedii i książek w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Polsce. Jest autorem monografii Orła Białego „Stworzony do chwały” (1995), kompendium weksylologiczne­go „The World Encyclopedia of Flags” (1999) oraz książek „Flagi świata” (2002), „Insygnia, symbole i herby polskie” (2003), „Herbarz rodowy” (2004), „Wielka księga heraldyki” (2008), „Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego” (2011) i „Orzeł Biały – znak państwa i narodu (2016). W 1978-1994 projektował w USA flagi dla osób pry­watnych i instytucji, a w Polsce od 1997 zaprojekto­wał herby, flagi i insygnia dla ponad 180 jednostek samorządu terytorialnego. 


Recenzja

    powrót