Katalog

OŚWIETLENIE W TWOIM DOMU.
Martin Lucy


Opis:
Dzięki popartym 200 przykładami radom czytelnik łatwo dojdzie do wniosku, że oświetlenie jest najbardziej skutecznym sposobem przekształcania domu.


ENERGETYKA SŁONECZNA BUDYNKUOpis:
W pracy przedstawiono w sposób usystematyzowany wiedzę dotyczącą zjawisk pozyskiwania, konwersji, magazynowania i wykorzystania energii...

Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia
Jacek Żabicki


Opis:
Autor, historyk i pasjonat-regionalista, przedstawia w układzie alfabetycznym zabytki architektury z województwa mazowieckiego i podlaskiego...


Budownictwo ogólne Tom 4. Konstrukcje budynków.Opis:
W kolejnym tomie z cyklu Budownictwo ogólne przedstawiono różne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe stosowane przy wznoszeniu obiektów...

Ciesielstwo polskie
Franciszek Kopkowicz


Opis:
W tej unikatowej książce - będącej reprintem wydania z 1958 r. - przedstawiono m.in. rozwój konstrukcji i form w budownictwie drewnianym w Polsce, omówiono sposoby wznoszenia...


Kowalstwo. Techniki warsztatowe krok po kroku
J. A. Ares


Opis:
W książce omówiono procesy technologiczne i techniki kowalskie zarówno te dawne, jak i nowoczesne. Przedstawiono niezbędne narzędzia i materiały...

Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany
praca zbiorowa


Opis:
W książce objaśniono znaczenie najważniejszych pojęć funkcjonujących w architekturze i budownictwie. Hasła ułożono w kolejności alfabetycznej, a treść wielu z nich zilustrowano rysunkami...


Nowoczesne Konstrukcje w budownictwie ogólnym
Zbigniew Mielczarek


Opis:
Autor omawia w książce zagadnienia dotyczące realizacji budynków mieszkalnych mało- i średniokubaturowych oraz wielorodzinnych, a także hal przemysłowych, sportowych, widowiskowych, obiektów sakralnych itp. Wiele uwagi poświęcił nowoczesnym materiałom budowlanym...

[1] 2 3 4 5 6