Katalog

PODSTAWY PROJEKTOWANIA I ALGORYTMY OBLICZEŃ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH
Andrzej Łapko, Bjarne Ch. Jansen


Opis:
W książce omówiono podstawy projektowania elementów żelbetowych wg PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2, ze szczególnym uwzględnieniem analizy konstrukcji, wymiarowania...


OCHRONA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH
Zbigniew Ściślewski


Opis:
Autor pracy przedstawia sposoby ochrony i zwiększenia trwałości konstrukcji żelbetowych poddanych oddziaływaniu niekorzystnych czynników, a także metody napraw...

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI BETONU I ŻELBETU W WARUNKACH LABORATORYJNYCH
Krystyna Nagrodzka-Godrcka


Opis:
W książce zostały zamieszczone wiadomości niezbędne do prowadzenia badań laboratoryjnych z zakresu wytrzymałości i odkształcalności betonu. Zaprezentowano przykłady badań...


PODRĘCZNIK PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Ernst Neufert


Opis:
Jest to trzecie polskie wydanie najważniejszego w europejskiej literaturze podręcznika projektowania architektonicznego. W tym wydaniu uwzględniono m.in. takie nowe zagadnienia, jak biologia budowli, wykorzystanie energii słonecznej, ochrona przed hałasem, projektowanie centrów wielofunkcyjnych i konferencyjnych, projektowanie rezydencji...

PERSPEKTYWA WYKRESOWA DLA ARCHITEKTÓW
Leon M. Suzin


Opis:
Klasyczny podręcznik zawiera podstawowe wiadomości dotyczące procesu widzenia, metod rzutowania niezbędnych w celu opanowania zagadnień związanych z perspektywą...


PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCI METALOWYCH
Jan Żmuda


Opis:
Cenna publikacja traktująca o zasadach projektowania konstrukcji metalowych. Poza informacjami dotyczącymi teorii projektowania, produkcji, właściwości stali...

BLACHY FAŁDOWE W BUDOWNICTWIE STALOWYM
Jan Bródka, Rafał Garncarek, Krzysztof Miałczewsk


Opis:
W książce przedstawiono zagadnienia projektowania i obliczania nowoczesnych konstrukcji stalowych, w których wykorzystano blachy fałdowe m.in. jako usztywnienie...


PODSTAWY MECHANIKI BUDOWLI
Jarosław Przewłócki, Jarosław Górski


Opis:
W książce przedstawiono zarys teorii konstrukcji, w tym elementy mechaniki teoretycznej (ogólnej), mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów...

1 2 3 [4] 5 6