Katalog

OCHRONA BUDYNKÓW PRZED KOROZJĄ
Red. Jerzy Ważny i Jerzy Karyś


Opis:
W książce przedstawiono zagadnienia związane z ochroną budynków przed korozją biologiczną. Omówiono budowę, właściwości fizyczne i mechaniczne drewna, opisano...


ZAOPATRZENIE W WODĘ I KANALIZACJA WSI
Adam Szpindor


Opis:
Praca zawiera podstawowe wiadomości z dziedziny wodociągów i kanalizacji w osiedlach wiejskich i gospodarstwach rolnych...

ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE W BUDYNKU
Bronisław Zyska


Opis:
Wyczerpujący opis zagrożeń biologicznych w obiektach budowlanych i sposobów zapobiegania im. Książka przeznaczona dla projektantów, studentów uczelni technicznych...


OBLICZANIE SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘOpis:
Autor zaprezentował metody służące obliczaniu zaopatrzenia w wodę systemów i ich elementów składowych...

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY
Skowroński Wojciech, Miśniakiewicz Elżbieta


Opis:
W książce zawarto wiedzę niezbędną do nauki rysunku na potrzeby budownictwa. Przedstawiono zarówno ogólne zasady wykonywania rysunków technicznych...


INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM
Strzyżewski Janusz, Strzyżewski Jacek


Opis:
Zamiarem autorów książki jest przybliżenie Czytelnikowi wiedzy dotyczącej instalacji elektrycznych w budynkach jednorodzinnych i w ich otoczeniu...

ELEMENTY I DETALE ARCHITEKTONICZNE W ROZWOJU HISTORYCZNYM
Mączeński Zdzisław


Opis:
Reprint ELEMENTÓW I DETALI... bez zmian i poprawek. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w 1956 roku...


Mosty podwieszone. Projektowanie i realizacja.
Jan Biliszczuk


Opis:
W książce przedstawiono m.in. zasady kształtowania, obliczenia statyczne i technologię budowy mostów podwieszonych. Dzieło jest bogato ilustrowane, a wiele przykładów w nim zamieszczonych dotyczy najwybitniejszych osiągnięć z ostatnich lat w dziedzinie mostownictwa...

1 2 3 4 [5] 6