Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany
praca zbiorowa
Tłumaczenie:
Ilość stron: 424 s.
Ilość ilustracji: 750
Format: 25 x 21
ISBN: 978-83-213-4515-4
Cena: 99 zł


Opis:

W książce objaśniono znaczenie najważniejszych pojęć funkcjonujących w architekturze i budownictwie. Hasła ułożono w kolejności alfabetycznej, a treść wielu z nich zilustrowano rysunkami. Praca jest przeznaczona dla kadry inżynierskiej zatrudnionej w niurach projektów i firmach wykonawczych oraz studentów wydziałów budownictwa i architektury wyższych uczelni technicznych.

Jury Konkursu na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej pod przewodnictwem prof. Tadeusz Więckowskiego  przyznalo NAGRODĘ Wydawnictwu Arkady w Warszawie za książkę pod redakcją Wojciecha Skowrońskiego "Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany". 

Nagrodę wręczono podczas XIV Wrocławskich Targów Ksiażki Naukowej, które odbywały się na terenie Politechniki Wrocławskiej w dniach 12-14 marca 2007.


Recenzja

    powrót