Podręcznik to niezbędne źródło wiedzy, które towarzyszy uczniom od najmłodszych lat. Już w szkole podstawowej dzieci do niego sięgają, aby zdobyć wiedzę czy przygotować się do sprawdzianu. Podręczniki są wykorzystywane również na kolejnych etapach edukacji. Mowa tutaj nie tylko o liceum czy technikum, ale również na studiach. Niezbędnym atrybutem każdego studenta jest komplet podręczników akademickich. Takie książki różnią się znacząco od tych, które są wykorzystywane na przykład w szkole podstawowej. Jakie cechy powinien mieć dobry podręcznik akademicki i o czym muszą pamiętać wydawnictwa książkowe?

Język i treść podręcznika akademickiego 

Podręczniki akademickie znacząco różnią się od tych, które są wykorzystywane do nauki w szkołach podstawowych czy średnich. Aby podręcznik mógł być nazywany mianem akademickiego, a jednocześnie był dobry, musi być przede wszystkim napisany odpowiednim językiem. Język, który jest użyty w podręcznikach o budownictwie, architekturze czy innej tematyce omawianej w szkole wyższej powinien być napisany z użyciem stylu naukowego.

Co więcej, terminologia, która zostanie w nim zawarta, powinna być odpowiednia dla omawianej dziedziny nauki. Co więcej, takie podręczniki muszą opierać się na metodologicznych właściwościach danej dziedziny, a ich treść musi być poparta naukowymi argumentami. Niezwykle istotna jest również aktualność treści podręcznika akademickiego, o czym muszą pamiętać wydawnictwa edukacyjne. Mowa tutaj głównie o tym, aby treść książek była zgodna z aktualnym stanem wiedzy dotyczącym omawianych w nim zagadnień.

Jaka powinna być konstrukcja i struktura dobrego podręcznika akademickiego? 

Kolejnym elementem, który powinien wyróżniać dobry podręcznik akademicki, jest jego konstrukcja i układ, które oczywiście będą różne w zależności od tego, czy to książka architektoniczna, czy może matematyczna. Ostatnim elementem, na który warto zwrócić uwagę, poszukując dobrego podręcznika akademickiego, jest struktura treści.

W tym przypadku należy zwrócić uwagę na to, aby była dostosowana do tego, jak skonstruowany jest program nauczania z konkretnego przedmiotu w szkole wyższej. Warto również nadmienić, że dobry podręcznik akademicki powinien również wymagać od studenta pewnego wysiłku fizycznego podczas zapoznawania się z wiedzą, która została w nim zawarta.