Kontakt

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00

Polecamy publikacje ARKAD: albumy, leksykony, poradniki, podręczniki akademickie oraz książki edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o.

ul. Dobra 28
00-344 Warszawa

NIP 526-000-63-44 wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy pod nr 0000031335 kapitał zakładowy 187,200,00 zł

tel. 22 444-86-50
fax 22 827 41 94
info@arkady.eu

Dział handlowy

Kinga Szostak
tel. 22 444-86-70
kinga@arkady.eu

Księgarnia firmowa Wydawnictwa ARKADY

tel. 22 444-86-61
ksiegarnia@arkady.eu

Formularz kontaktowy
Lokalizacja