Kontakt z naszym Wydawnictwem z Warszawy

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00

Polecamy publikacje ARKAD: albumy, leksykony, poradniki, podręczniki akademickie oraz książki edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o.

ul. Dobra 28
00-344 Warszawa

NIP 526-000-63-44 wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy pod nr 0000031335 kapitał zakładowy 187,200,00 zł

tel. 22 444-86-50
fax 22 827 41 94
info@arkady.eu

Dział handlowy

Kinga Szostak
tel. 22 444-86-62
tel. 22 444-86-50
w 112
kinga@arkady.eu

Księgarnia firmowa Wydawnictwa ARKADY

tel. 22 444-86-61
ksiegarnia@arkady.eu

Formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest ARKADY WYDAWNICTWO SP. Z O.O., adres Dobra 28, 00-344, Warszawa, numer NIP: 5260006344, numer REGON: 011068908.

  Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: info@arkady.eu

  Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu nawiązania z Tobą kontaktu i obsłużenia Twojej prośby. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania.

  Na każdym etapie przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem do podjęcia działań w celu skontaktowania się z Tobą.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności dostępnej tutaj: Polityka Prywatności

  Lokalizacja