Projektowanie wybranych stalowych konstrukcji specjalnych z przykładami obliczeń

Praca zbiorowa pod kierunkiem: prof. dr. hab. inż. Mariana Giżejowskiego i  prof. dr. hab. inż. Jerzego Ziółko
Tytuł: Projektowanie wybranych stalowych konstrukcji specjalnych z przykładami obliczeń
Liczba stron: 612
Format: 175 x 250 mm
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-213-5121-6

 

Cena: 119,00 zł 83,30 zł

W książce przedstawiono podstawy projektowania wybranych, stalowych konstrukcji przemysłowych i specjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych konstrukcji, których modelem obliczeniowym jest ustrój prętowy. W rozdziale wprowadzającym, skupiono się na teoretycznych podstawach projektowania konstrukcji na zmęczenie, które dotyczą różnych, stalowych konstrukcji przemysłowych i specjalnych. W kolejnych rozdziałach, uwzględniono zasady projektowania wybranych konstrukcji przemysłowych i specjalnych, takich jak belki podsuwnicowe, konstrukcje wież, masztów oraz kominów. W odniesieniu do belek podsuwnicowych, uwzględniono przypadki suwnic natorowych i podwieszonych. Omawiając zasady projektowania wież i masztów, skupiono się na stalowych konstrukcjach kratowych. W zakresie kominów, szczególną uwagę zwrócono na wpływy od dynamicznego oddziaływania wiatru, a także na sposoby prowadzące do zabezpieczenia kominów przed niebezpiecznymi drganiami.

Niniejszy przewodnik projektowania powstał w ramach działalności statutowej Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i został przygotowany przez pracowników akademickich, projektantów i rzeczoznawców specjalizujących się w projektowaniu i ocenie stanu technicznego stalowych konstrukcji budowlanych i inżynierskich. W recenzji książki wskazano, że „odbiorcami jej będą nie tylko osoby zajmujące się zawodowo projektowaniem stalowych konstrukcji specjalnych, ale również studenci i doktoranci wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych”.JESTEŚMY CZŁONKIEM
POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI

Zapisz się do newslettera
i bądź na biężąco!