Ikony. Fakty i legendy

Autor: Konrad Onasch, Annemarie Schnierper
Tytuł: Ikony. Fakty i legendy
Przekład: Mariusz Smoliński, Zofia Szanter
Tytuł oryginału: Ikones. Faszination und Wirklichkeit
Liczba stron: 302
Format: 245 x 330 mm
Oprawa: twarda z obwolutą
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-213-4256-6

 

Cena: 139,00 zł 97,30 zł

Książka ukazuje urzekający i tajemniczy świat ikon. Daje podstawy wiedzy, która przybliży i pozwoli zrozumieć kulturę chrześcijańskiego Wschodu.

Niemal 500 barwnych ilustracji, z których wiele wykonano specjalnie do tej publika­cji, stanowi pełny przegląd malarstwa iko­nowego, począwszy od jego źródeł w kul­turze hellenistycznej, przez zabytki pierwszych wieków chrześcijaństwa, arcydzieła sztuki bizantyńskiej, bałkańskiej i ruskiej, aż po ikony powstające w imperium rosyj­skim jeszcze na początku XX wieku.

W niezwykle interesujący sposób omówio­ne zostały niemal wszystkie tematy ikono­graficzne występujące w sztuce chrześci­jańskiego Wschodu. Cennym uzupełnie­niem wykładu są nie tylko znakomite re­produkcje, ale także fragmenty hymnów cerkiewnych. Zaprezentowano różne rodzaje ikon, uka­zując Czytelnikowi bogactwo tej sztuki. Szczegółowo przedstawiono zasady i tech­nikę malowania ikon.

Konrad Onasch jest międzynarodowej sławy znawcą ikon. Doskonale poznał świat, w którym powstawały ikony, dzię­ki czemu potrafi udowodnić, że ikony nie są zjawiskiem ahistorycznym.

Choć praca ta jest podsumowaniem wielo­letnich badań akademickich, to jednak bły­skotliwy sposób przekazu daleki jest od ty­powych opracowań naukowych czy mono­tonnych studiów specjalistycznych; zdaje się być zainspirowana emocjonującą, często dramatyczną historią chrześcijańskiego Wschodu, świata tajemniczego i fascynują­cego. Zwięzła informacja łączy się tu z ży­wymi relacjami. Objaśnienie szczegółów po­zwala zrozumieć historię ikony i rolę, jaką odgrywała w życiu wiernych.

Estetyka ikony jako dzieła sztuki ściśle wiąże się z głębią przeżycia religijnego, wyrażo­nego w tych „duchowych wizerunkach".JESTEŚMY CZŁONKIEM
POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI

Zapisz się do newslettera
i bądź na bieżąco!